Транспортьори / Бункери / Сита
Преси / Сушилни
Мелници / Дробилки
ХИДРОЙОНИКС ЕООД
Машини и съоръжения за преработка на дървесни отпадъци
ХИДРОЙОНИКС ЕООД

Хидройоникс ЕООД

„ХИДРОЙОНИКС“ ЕООД гр. Перущица е фирма специализирана в производството на машини и съоръжения за преработка на дървесни отпадъци в екобрикети, пелети и др.

В полза на екобрикетите

Екобрикетите са екологично чисто гориво, което се произвежда чрез пресоване на раздробена, изсушена и пресята твърда и мека отпадъчна дървесина.  Количеството на вредни емисии, които се отделят във въздуха при изгарянето им, са между 40 и 50 пъти по-малко в сравнение с конвенционалните горива:  нафта, мазут, въглища, природен газ.

Наши продукти